मनको डढेलो

आफु भित्रको ज्वाला
बन्द गर्ने कसरी? 
यो तडप्, यो जलन 
निको हुन्छ कसरी? 
आँसुले निभाऊँ भन्दा, 
झन्-झन् पोल्छ बेस्सरी
लागेको डढेलो यो मनमा, 
अब निभ्छ कसो गरि? 


Comments

Popular posts from this blog

भान्जा-भान्जीलाई चिठ्ठी

माया त यस्तो होस्

Grown up, dignity – down