Posts

Showing posts from April, 2011

पागल बस्ती

मधकेलिएँ त्योबस्तीबाट जहाँ,  सज्जनहरुकोबासछ

मलखेटीएं त्यसनगरबाट जहाँ,  पाइलापाइलामात्रासछ

मफालिएँ तीतथा-कथित्सज्जनहरुबाट त्यसैले, उनीहरुमाझअट्टहाँसछ

सुन, यहाँअन्धकारअवश्यछ, तरपूर्णताछ, शान्तिछ हेसज्जनहरु, तिमीहरुलाईविश्वासनलाग्दोहो

त्यो निश्वार्थ प्रेम

ठुलोगर्जनसहितजबआकाशबोल्छ लोलाएकोत्योधर्तीकोआँखाखुल्छ काकाकुलझैंप्याक्कभएकोत्योमुखमा बिस्तारैमिठोमुस्कानडुल्छ....   बर्षाकोपर्खाइमामुर्छितउनको,   छियाछियापरेकोशरीर..  सुकेकातीछालामा, निलातीओठमा आशाकासुन्दरफूलफुल्छ